WiFi og nettverk

Nettverksprodukter vi anbefaler til kontoret eller hjemmekontoret

Til hjemmekontoret

Til næringsbygg og større kontor

Produktene kan utstyres med våre fleksible serviceavtaler

Vi tilbyr også drift av nettverk til hjemmekontor og kontor slik at man oppnår maksimal tilgjengelighet og hurtig utbedring av feil